white background for slider
Frihedens Butikscenter - Renovering, 2000 kvm tilbygning, nyt sundhedshus samt 140 nye ungdoms- og seniorboliger.
Projektet er beliggende i Hvidovre, en forstad til København med godt 53500 indbyggere.
Hvidovre har en vision om at være børnenes og familiernes by, samt en attraktiv by for erhvervslivet.
Revitaliseringen af butikscenteret sker ved tilføjelse af boliger og sundhedshus. Boligdelen består af 75 seniorboliger samt 66 ungdomsboliger.
Omgivelserne omkring Frihedens Butikscenter har meget at byde på. Man finder bland andet S-tog Station, Skole, Kirke, Idrætscenter, Plejecenter og Butikker.
Butikscenteret er beliggende i skæringspunktet af faciliteterne. Et samlingspunkt, der udvikles og forskønnes.
Butikscentret anvendes som en base for ny bebyggelse.
Boliger placeres på centerets top og giver stedet liv og karakter.
Eksisterende forhold - Centrets tag og hjørner mod byen har ingen funktion og intet liv.
Fremtidige forhold - Centrets tag og hjørner forskønnes og aktiveres med nye funktioner. Der skabes levende byrum, som inviterer til at blive brugt.
Ny indretning i butiksetagen og ny flow-plan gør centret levende og attraktivt - og døde afsnit kommer i spil igen.
Om og tilbygningen rummer en blanding af forskellige funktioner (boliger, butikker, restauranter, kontor; mv), der giver en god synergi og samlingspunkter.
Opførelsen af +55 seniorboligerne ovenpå butikscenteret giver seniorerne nærhed til handel og offentligt transport.
De nye bygningsvolumener udføres som solitære blokke af tegl i en lys, grå nuance. Den grålige farve giver dels blokkene deres egen karakter som selvstændige enheder.
Facadepartier og altaner af gyldne alu. plader, træpartier samt store vinduer giver en varm glød og menneskelig karakter til bebyggelsen.
Nordvest for centret, ved centrets hovedindgang, opføres en tredje bygning, som kommer til at indeholde en restaurant med drive-in.
 

Frihedens Butikscenter

Revitaliseringen af Frihedens Butikscenter i Hvidovre sker ved tilføjelse af boliger og et sundhedshus samt organisering af bedre flow i butikscentret. Boligdelen består af 75 seniorboliger med tilhørende fællesfaciliteter samt 66 ungdomsboliger beliggende i et 10-etagers tårn.

Visionen er at skabe en varieret og spændende, ny bebyggelse af høj funktionel og arkitektonisk kvalitet. Med ombygningen skal Frihedens Butikscenter stå stærkere i konkurrencen mod de omkringliggende kommuners handelsområder samt sikre arbejdspladser og attraktive boliger for kommunens borgere.

Indretning
Ny indretning i butiksetagen og en ny flow-plan tilfører bevægelse og mulighed for mere liv i centret. En blanding af forskellige funktioner (butikker, erhverv, cafe osv.) giver en god synergi og er med til at sikre, at området både er et samlingspunkt OG et trygt sted at opholde sig.

Tre nye bygningskroppe skal stramme op på den eksisterende arkitektur ved at markere sig i højden og spille op til de øvrige nabobygninger med sit modernistiske formsprog. Bygningerne vil ligeledes tilføre centeret karakter og forskønne dets ansigt udadtil mod Hvidovrevej og Strandmarksvej.

I den nye bebyggelse etableres boliger, der målrettes 55+ segmentet samt ungdomsboliger til studerende. Boligerne vil tilføre liv til centeret, ikke kun i dagtimerne, men i høj grad også om aftenen, hvor lyset fra boligerne vil tilføre varme og liv til området.  Med den stationsnære beliggenhed er der god basis for at etablere boliger til netop disse målgrupper.

Opførelsen af +55 seniorboligerne ovenpå butikscenteret giver seniorerne nærhed til handel og offentligt transport og med etableringen af gode fællesarealer skabes rammerne om et trygt seniorliv. Adgang til en stor fælles tagterrasse giver gode muligheder for at opholde sig ude i hyggeligt miljø.

  • Projekttype: Renovering / Nybyggeri
  • Enterpriseform: Totalentreprise
  • Bygherre: NREP
  • Areal: 11.700 kvm.
  • Samarbejdspartnere: NRE, Norconsult Ingeniør
  • Lokalitet: Hvidovre - Danmark
  • Status: Under opførelse
  • Kontakt: Rasmus S. Sørensen
Relaterede projekter:
Loading