white background for slider
Boliger i den nye bydel Høje-Taastrup C
Byggeriet er beliggende i Høje-Taastrup.
Høje-Taastrup er en bydel i Taastrup og en satellitby til København. Der bor ca. 51.000 i byen.
Projektet består af 2 boligkarréer centralt beliggende i den nye bydel, overfor det nye rådhus.
Bygninger udformes som karrebebyggelser med private gårdrum og offentligt orienterede kantzoner.
Variation af bygningshøjder skaber rumlig variation og naturlige adgange til tagfladerne.
Portåbninger kobler de indre opholdsområder til de omkringliggende, rekreative parkrum.
Tage og kantzoner inddrages til opholdszoner for både beboere og borgere fra området.
Materialepallette Karré 1.
Materialepallette Karré 2.
 

Høje Taastrup

Norconsult Arkitektur har i samarbejde med bygherre udviklet et bæredygtigt og fleksibelt byggesystem, der sætter en enkel ramme for, hvordan man kan bygge moderne, driftsoptimerede og miljøvenlige boliger ud fra enkle, standardiserede moduler.

DGNB-bæredygtighedscertificering
Byggerierne certificeres til DGNB-Guld under manualen “Etageejendomme og Rækkehuse 2016”.

I udviklingsfasen har vi haft stort fokus på det økonomiske aspekt i de bæredygtige tiltag. Det særligt udviklede byggesystem har været med til at skubbe til tankegangen om, at bæredygtigt byggeri ikke behøver være dyrt byggeri.

Trygge rammer
Bebyggelserne er disponeret med henblik på at understøtte et trygt og levende byliv i området. Lejlighederne udføres i varieret størrelse og indretning, så der skabes grundlag for en mangfoldig beboergruppe og et godt socialt liv. Stueetager indrettes delvist med udadvendte funktioner, som bidrager til yderligere liv omkring bygningerne.

Tilgængelighed
Princippet om” Tilgængelighed for alle” er indarbejdet i bebyggelserne. Der etableres niveaufri adgang til alle lejemål, fællesfaciliteter, friarealer og p-kældre. 60 boliger svarende til 38 % af det samlede antal boliger indrettes som tilgængelige boliger. Udover dette etableres 30 seniorboliger.

Begge bebyggelser opføres som lukkede karreer med adgang til opgange fra gaden, så ”trafikken” samles på gaden, hvilket bidrager til liv og tryghed i området. Til begge bebyggelser etableres P-kælder, mens en P-bås til handicapbus placeres på terræn.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Totalentreprise
  • Bygherre: PFA Ejendomme
  • Areal: 14.420 kvm.
  • Samarbejdspartnere: THING BRANDT
  • Lokalitet: Høje Taastrup - Danmark
  • Status: Under opførelse
  • Kontakt: Morten Rønne Nielsen
Relaterede projekter:
Loading