white background for slider
Skovskolen Campus - Et projekt omkring lokal afledning af regnvand, med Norconsult Arkitekter som Totalrådgiver.
Projektet er beliggende i Fredensborg.
Projektet er et samarbejde mellem rådgivere, kunstner Alfio Bonanno samt elever og lærere på Skovskolen.
Det er et læringseksperiment ud i viden om forskellige LAR-løsninger og beplantning.
Kursister på uddannelsen til regnvandskonsulent og alle andre kan på tætteste hold følge planternes trivsel og anlæggets effektivitet.
Kollegielandsbyen og undervisningshuset afvandes i åbne brostensrender.
Dele af området afvandes i betonrender og åben grøfter.
Via af de forskellige render og grøfter ledes vandet til en eksisterende sø og et nyt nedsivningsområde.
 

Skovskolen Campus - et samskabende LAR-projekt

Varieret LAR-projekt på Skovskolens naturskønne grund. Herunder bl.a. afkobling af tagvand og etablering af et væld af forskellige rendeløsninger med henblik på forsinkelse, nedsivning og læring.

Projektet er et samarbejde mellem rådgivere, kunstner Alfio Bonanno samt elever og lærere på
Skovskolen, hvis fagområde indbefatter regnvandshåndtering. Projektet er derfor samtidig et læringseksperiment ud i viden om forskellige LAR-løsninger og beplantning.

Fremover vil kursisterne på uddannelsen til regnvandskonsulent og alle andre på tætteste hold kunne følge planternes trivsel og anlæggets effektivitet.

Skovskolens hovedkloak ville ikke kunne håndtere de voldsomme regnmængder, klimaforskere forventer i fremtiden. For at undgå oversvømmelser har vi derfor udført en delvis afkobling af regnvand fra det eksisterende kloaknet til synlig afledning og nedsivning fra en række bygninger. Projektet er “det
muliges kunst” i forhold til eksisterende kloak, terræn og stiforløb m.v.

Hovedlinjerne i projektet er:

 • Kollegielandsbyen afvandes i åbne brostensrender til en eksisterende sø og et nyt nedsivningsområde
 • Undervisningshuset “Fagus-huset” afvandes i brostensrender og betonrender til et lokalt nedsivningsområde i græsarealet mellem Fagus-huset og  de omkringliggende stier
 • Auditoriet og undervisningshuset “Tiliahuset” afvandes via brostensrender og en åben grøft til et nyt nedsivningsområde på arealet foran auditoriet. Ifm. dette nye regnbed med bl.a. stauder    etablerede vi platforme i egetræ til passage og ophold.

Projektopfølgning 2020
LAR-anlægget har været så stor en succes, at Skovskolen og BYGST har besluttet at videreudvikle campus med LAR-baserede løsninger ifm. øvrig renovering af området. Norconsult er bygherrerådgiver for det videre projekt.

 • Projekttype: Nybyggeri
 • Enterpriseform: Totalentreprise
 • Bygherre: Bygningsstyrelsen
 • Areal: Hele Skovskolen udvendigt.
 • Samarbejdspartnere: Landskabsarkitekterne Roskilde, kunstner Alfio Bonanno og Personalet på Skovskolen.
 • Lokalitet: Fredensborg - Danmark
 • Status: Afleveret
 • Kontakt: Lars Bech Jensen
Relaterede projekter:
Loading