Rejsegilde på Kirkebjerg i Brøndby

Onsdag d. 10 November var der rejsegilde på Sdr. Ringvej 33A i Brøndby, et DGNB GULD projekt der danner rammerne for 215 nye boliger og et parkeringshus på samlet ca. 21.000m². Byggeriet opføres på et område, som er under udvikling fra erhvervsområde til en ny pulserende bydel kaldet Kirkebjerg.

Det var en stor glæde at se og opleve det høje niveau i projektets udførelse, og vi er glade for at se detaljerne blive virkeliggjort, bl.a. i det flot udførte murerarbejde.

Vi glæder os til se det færdige resultat.

 

Norconsult Arkitektur vil gerne sige tak for et godt samarbejde til Brøndby Kommune, Casa og deres håndværkere samt Niras og landskabsarkitekt Birgitte Henningsen.

Godt på vej med nyt skolecenter til 800 børn

Det nye Skolecenter Jetsmark skyder i disse måneder op fra jorden mellem Kaas & Pandrup. Skolecenteret skal i fremtiden danne ramme & dagligdag for omkring 800 børn og 100 medarbejdere.

Den arkitektoniske vision for det nye Skolecenter Jetsmark er at skabe et hus der som bygning på én gang er en samlende og identitetsskabende kulturinstitution for området samtidigt med at skolecenteret bliver midtpunkt for den nye bypark der binder de omkringliggende byer; Pandrup, Kaas & Moseby sammen.

Det nye skolecenter bygges med fleksibilitet samt overlappende funktioner således, at kvadratmeterne udnyttes bedst muligt. Både ude- og inderum kommer til at kunne anvendes til flere formål, uden at det går ud over funktionaliteten i forhold til hovedformålene med de enkelte rum.

 

Projektet opføres som hovedentreprise med Norconsult Arkitektur som totalrådgiver og Nordic — Office of Architecture, ARKPLAN, Learning Spaces samt KD2 som underrådgivere. Byggeriet er påbegyndt i marts 2021 og forventes afsluttet i august 2023.

Stor beboeropbakning til 3 Helhedsplaner i Viborg.

Der er netop blevet afholdt ekstraordinære afdelingsmøder i de sidste 2 af de 3 afdelinger som udgør Digterparken i Viborg.

Resultatet blev 3 markante JA’er fra beboerne til de fremlagte helhedsplaner til en samlet værdi på 350 mio - som nu kan føres ud i livet.

Digterparkens 3 afdelinger udgør 383 lejemål, som alle skal fremtidssikres med nye tekniske installationer, ventilation med varmegenvinding & efterisolering af facaderne inkl. ny skalmur & vinduer i respekt for den originale arkitektur.

Derudover skal 84 af afdelingernes boliger omdannes til tilgængelighedsboliger, hvilket indebære indførelse af elevatoradgang samt nye moderne indretninger med fokus på tilgængelighed.

Helhedsplanerne udføres med støtte fra Landsbyggefonden hvilket muliggør fremtidssikringen af afdelingerne i det ønskede omfang.

 

Bolig Viborg er bygherre og Norconsult Arkitektur er totalrådgiver med By+Land som underrådgiver på landskab. Projekterne påregnes at skulle sendes ud i hovedentrepriser i løbet af 2022.

Efter 10 års venten: Første spadestik er i dag taget til renoveringen af Mjølnerparken/Hothers Plads

På en klar og solrig oktoberdag er det længe ventede første spadestik taget til renoveringen af Mjølnerparken og Hothers Plads.

Med varme smil og glade taler blev det første spadestik i dag taget til renoveringen af Mjølnerparken/Hothers Plads. Der er også god grund til at smile, for som Jan Hyttel, der er organisationsformand for Bo-Vita, siger: ”Spadestikket i dag er resultatet af 10 års vedholdende arbejde for at virkeliggøre de visioner og ønsker, som 89 % af beboerne i Mjølnerparken og Hothers Plads stemte for den 14. juni 2015. Beboerne ønsker bedre boliger, et tryggere boligområde og en bedre sammenhæng med Nørrebro.”

Morten Rønne fra KHS-Norconsult genopfrisker også 10 år gamle minder: ”Den 30. november 2011 blev vi valgt som totalrådgivere og arkitekter på helhedsplanen i Mjølnerparken og Hothers Plads. Vi er derfor rigtig glade for, at vi nu er i gang.”

CASA er i april måned valgt som hovedentreprenører til at udføre renoveringen, og som John Strands Petersson, der er direktør for renoveringer øst i CASA, siger: ”Med vores første spadestik i dag tager vi også første skridt til at udføre beboernes visioner og ønsker på bæredygtig vis. Både bygninger og byområdet bliver DGNB-sølvcertificeret i renoveringen, hvilket betyder, at beboerne ikke blot får moderne, veldisponerede boliger, men også fremtidssikrede, bæredygtige hjem og miljø.”

 

Opgaven med at renovere og udvikle Mjølnerparken og Hothers Plads er på 1,1 mia. kroner inkl. moms. Det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter og Københavns Kommune har givet 127 mio. kr. i støtte.

Ninette Alto, er Norconsults nye markedschef for bæredygtighed.

Ninette har stor erfaring med rådgivning inden for bæredygtighed og kommer fra en lignende stilling hos MT Højgaard. Nu skal Ninette styrke vores rådgivning inden for bæredygtighed og ressourceeffektivt byggeri og stå i spidsen for at udvikle cirkulære forretningsmodeller.

"Jeg er rigtig glad for den nye rolle hos Norconsult, og jeg glæder mig til at arbejde indgående med kompetencerne på denne grønne agenda i koncernen. Jeg kan bidrage med min viden om materiale- og udførelsessiden og på den måde klæde vores arkitekter og ingeniører på, til at kunne yde den bedste rådgivning over for kunderne" / siger Ninette.

Foruden en fortid i MT Højgaard trækker Ninette Alto på erfaringer som bestyrelsesmedlem i Green Building Council Danmark og i Gladsaxe Erhvervsby, hvor hun er en af drivkræfterne bag et partnerskab, der sætter fokus på cirkulært byggeri og minimering af byggespild.

Rammeaftale for boligforeningen FællesBo i Herning er vundet.

I forlængelse af konkurrence blandt flere toneangivne totalrådgivere har den almene boligorganisation FællesBo i Herning udpeget Norconsult Arkitektur som vinder af rammeaftale for arkitekt- og ingeniørrådgivning.

Rammeaftale omfatter totalrådgivning i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af helhedsplaner og andre byggeprojekter vedrørende renovering, ombygning eller nybyggeri af almene boliger.

FællesBo har 5000 boliger fordelt over hele Herning Kommune. Der er både familie-, studie- og seniorboliger.

Norconsult Arkitekturs ekstraordinær store erfaring med at gennemføre totalrådgivning i forbindelse med store renoveringsprojekter samt nybyggerier i den almene sektor, har bl.a. været udslagsgivende for sejren i konkurrencen.

I de fremtidige år skal der gennemføres omfattende renoveringer af forskellige afdelinger.

Den vundne konkurrencer er endnu et bevis på, at Norconsult Arkitekturs store indsigt i og viden om den almene sektor er meget attraktiv for bygherrer.  

Norconsult Arkitektur har været rådgiver i den almene sektor i ca. 27 år.

Den almene boligorganisation Bovendia har udpeget Norconsult Arkitektur som vinder af rammeaftale.

Norconsult Arkitektur har ekstraordinær stor erfaring med at gennemføre totalrådgivning i forbindelse med store renoveringsprojekter i den almene sektor.

Den tværfaglig organisering og viden i Norconsult Arkitektur er afsættet for en præcis, udviklende og afklarende totalrådgivning fra skitse til aflevering.

Denne ekstraordinære viden og indsigt har betydet, at Norconsult Arkitektur har vundet endnu en rammeaftale i den almene sektor.

I forlængelse af konkurrence har den almene boligorganisation Bovendia i Hjørring udpeget Norconsult Arkitektur som vinder af rammeaftale. Bl.a. bliver den høje tekniske- og faglige kapacitet i Norconsult Arkitektur fremhævet i forbindelse med konkurrencen.

Bovendia administrerer og drifter ca. 3.300 ungdoms-, familie- og ældreboliger i hele Hjørring Kommune.

I de fremtidige år skal der gennemføres omfattende renoveringer af forskellige afdelinger.

Med afsæt i den tværfaglige organisation hos Norconsult Arkitektur udføres alle rådgivningsydelserne ”in-house”.

I februar vandt vi en grundkøbskonkurrence i byen Vinge, og nu skal vi igen have gang i tegnebrættet.

Vores dygtige samarbejdspartnere hos Innovator A/S har indgået en aftale med Frederikssund Kommune om yderligere to storparceller, og vi bliver dermed en del af hele tre boligprojekter i den nye, bæredygtige bydel i Vinge.

De i alt 187 nye boliger, der indgår i projekterne, som vi skal stå i spidsen for, bliver alle opført i bæredygtige materialer, og byggeriet bliver DGNB-certificeret. I Norconsult Arkitektur har vi stort fokus på at yde rådgivning, der fremmer bæredygtigt og ressourceeffektivt byggeri, og vi er stolte at bidrage til den nye bydel.

Vi glæder os til at udvikle Vinge ved at binde boliger, fællesarealer, café og legeområder sammen, så området indbyder til liv og fællesskab.

Norconsult Arkitektur skal forme helhedsplan for 50.000 kvm i Glostrup

Norconsult Arkitektur skal stå i spidsen for en bæredygtig udbygning af Glostrup Bymidte. Der er tale om en ny helhedsplan med Glostrup Kommune og PFA Ejendomme som bygherre, der skal sikre en sammenhængende bymidte med attraktive by- og parkrum samt god mobilitet.

Det trafikale knudepunkt omkring Glostrup Station skal moderniseres ud fra kommunens ønske om en bæredygtig udbygning og fortætning af bymidten, der omfatter Banegårdspladsen, Rådhusparken og området ved Christiansvej. 

Helhedsplanen omfatter blandt andet cirka 50.000 kvm etageejendom, gang- og cykelbroforbindelse samt en ny busterminal. Byggeriet skal forbinde tre byområder og skabe en attraktiv bykerne med plads til både bolig, erhverv, et grønt parkområde og sørge for gode forbindelser til banegårdsområdet.

For os er det afgørende, at planen trygt kan realiseres inden for den økonomiske ramme uden at gå på kompromis med kvalitet og bæredygtighed. Vores integrerede rådgivning gør det netop muligt at lave kvalitetsbyggeri, fordi vi i vores tværfaglige samarbejde har identificeret gode løsninger, som teknisk, æstetisk og funktionelt er realiserbart.

Norconsult køber stort arkitektfirma

Vi er glade for, at vi i dag kan offentliggøre, at Norconsult overtager Rubow Arkitekter.

Overtagelsen betyder, at 100 arkitekter bliver en del af Norconsult-familien, og dermed styrkes arkitektbenet i vores koncern. Vi tror på at et tættere samarbejde mellem ingeniører og arkitekter i fremtiden er nøglen til at imødekomme de stadig mere komplekse krav, der stilles til byggeriet. I særdeleshed når det drejer sig om bæredygtighed.

Vi ser frem til at styrket samspil mellem vores ingeniører og arkitekter, der nu er ligeligt repræsenteret i koncernen og knyttet endnu tættere sammen.

Mjølnerparken & Hothers Plads

CASA A/S udvalgt som hovedentreprenør for Mjølnerparkens helhedsplan

Det bliver CASA A/S, der skal stå i spidsen for at renovere Mjølnerparken som led i at gøre den fysiske helhedsplan for Mjølnerparkens udvikling og renovering til virkelighed. Det kan Bo-Vita i dag offentliggøre som afslutning på en udbudsrunde med ansøgninger fra flere større aktører på markedet.

For Bo-Vita og beboerne i Mjølnerparken er valget af CASA et vigtigt skridt på vejen mod opfyldelse af visionerne i helhedsplanen. En plan, der sætter retningen for kvarterets udvikling, og som i 2015 blev vedtaget på et afdelingsmøde med opbakning fra 89% af de fremmødte beboere.

Formålet med helhedsplanen er at lykkes med et boligkvarter, hvor tryghed og trivsel får mere optimale vilkår – både i lejlighederne og på fællesarealerne.

Valget af CASA betyder, at transformationen af de ældre boliger fra 80’erne til nye moderne boliger nu kan sættes i gang, og at der samtidig opføres nye boligtyper, f.eks. ungdomsboliger, tagboliger og boliger med bedre adgang for gangbesværede. Også fællesarealer og vej- og stinettet omkring Mjølnerparken får nyt liv. Bl.a. trækkes de offentlige gader ind gennem kvarteret, så bebyggelsen bliver en mere naturlig del af dens omgivelser, og der anlægges en handelsgade, som skaber rammerne for lokale butikker, caféer og detailhandel.

Norconsult Arkitektur står som totalrådgiver bag visionen og projektet for helhedsplanen for Mjølnerparken, som er udviklet i samarbejde med ingeniørfirmaet MOE og landskabsarkitektfirmaet BOGL, også her er tilfredsheden stor over, at nå endnu en vigtig milepæl.

Norconsult præsenterer historisk godt regnskab for 2020

Norconsult har oplevet en markant vækst i det forgangne år og kan præsentere det bedste regnskab nogensinde til trods for den usikre markedssituation som følge af coronakrisen. Selskabet løfter omsætningen med 11 procent til 212,5 mio. kroner og vokser med mere end 30 ansatte.

Et udfordrende år er endt med et tilfredsstillende resultat. Norconsult kan præsentere et resultat før skat på 18,7 mio. kroner og en omsætning på 212,5 mio. kroner, der svarer til en stigning på 11 procent i forhold til året før, mens EBITA udgør 30,7 mio. kroner mod 19,8 mio. i 2019.

Adm. direktør i Norconsult Thomas Bolding Rasmussen udtaler:

- Vi er meget tilfredse med vores udvikling, og vores medarbejdere kan være stolte af det resultat, som de har opnået. Ved pandemiens start i 2020, var vi usikre på udviklingen, men vi har heldigvis været forskånet for standsning af byggeprojekter i større omfang. Vi har været i stand til at fortsætte og øge vores vækst på trods af udfordringerne, og vi er glade for, at vi har været med til at få samfundets hjul til at trille videre i en svær situation.

Vi søger gode og dygtige kollegaer, er du en af dem?

Norconsult Arkitektur er i rivende udvikling. Vi har mange store projekter i pipelinen og vi løser opgaver for bl.a. PFA Ejendomme, AP Pension, OK Fonden, Dades, Domea, fsb, FA09, KAB, KFI m.fl.

Nyhed - Ny visionsplan for Herlev Kommune

I tæt samarbejde med vores byplanlæggere i Norconsult By og Sted, udvikler vi pt. en helt ny helhedsplan for omdannelse af et tidligere industriområde til et nyt, bæredygtigt og dynamisk bolig og erhvervsområde.

Grundkøbskonkurrence i Frederikssund.

Nyhed - Vundet grundkøbskonkurrence i Frederikssund

Vi glæder os sammen med Innovater over en vundet grundkøbskonkurrence i Frederikssund. Norconsult Arkitektur har udarbejdet skitseforslaget til en bygning, der forener erhverv og boliger og tilbyder de kommende beboere en stor fælles tagterrasse. Byggeriet skal være bæredygtigt og DGNB-certificeres.

Bæredygtighed

Bæredygtighed hos Norconsult: den lille store forskel

Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed er vores fælles ansvar og en integreret del af vores tværfaglige arbejdsmetode. Vi arbejder derfor altid med bæredygtige, langtidsholdbare løsninger, som de kommende generationer får glæde af.

Samarbejdende rådgivning

Vi har samlet arkitekter og ingeniører i et stærkt fagligt team og kan tilbyde samarbejdende rådgivning i alle faser af byggeprocessen. Vi ser arkitektur og ingeniørkunst som to sider af samme sag, og finder inspiration i de muligheder, den tværfaglige tilgang bringer til bordet.

Loading