Raketvækst i 2021 for Norconsult giver historisk stort overskud.

Vi har hos Norconsult Danmark løftet omsætningen med 61% til 342 mio. kroner, mens organisationen er vokset med mere end 140 medarbejdere.

“Resultatet skal i særdeleshed tilskrives medarbejderne i Norconsult, der har leveret stærke resultater og solid rådgivning i vores projekter med fokus på enkelthed, kvalitet og effektivitet. Det flotte resultat er i høj grad deres fortjeneste.” siger Adm. Direktør Thomas Bolding Rasmussen.    

Nyhed - Norconsult Arkitektur er med til at udvikle området Lisbjerg, nord for Aarhus sammen med Casa og Aarhus Kommune.

Casa har købt et byggefelt i området og har stærke ønsker om at udvikle det til et nyt, bæredygtigt boligområde. Forslaget består af 100 boliger fordelt på 3 gårdrum i et trekløver, som hægtes sammen med stiforbindelser.

Boligerne skal bygges i materialer med meget høj grad af genbrug samt genanvendelighed og vil blive certificeret til DGNB Guld.

Nyhed - Rejsegilde på Kirkebjerg i Brøndby

Onsdag d. 10 November var der rejsegilde på Sdr. Ringvej 33A i Brøndby, et DGNB GULD projekt der danner rammerne for 215 nye boliger og et parkeringshus på samlet ca. 21.000m². Byggeriet opføres på et område, som er under udvikling fra erhvervsområde til en ny pulserende bydel kaldet Kirkebjerg.

Det var en stor glæde at se og opleve det høje niveau i projektets udførelse, og vi er glade for at se detaljerne blive virkeliggjort, bl.a. i det flot udførte murerarbejde.

Vi glæder os til se det færdige resultat.

 

Norconsult Arkitektur vil gerne sige tak for et godt samarbejde til Brøndby Kommune, Casa og deres håndværkere samt Niras og landskabsarkitekt Birgitte Henningsen.

Nyhed - Norconsult Arkitektur skal forme helhedsplan for 50.000 kvm i Glostrup

Norconsult Arkitektur skal stå i spidsen for en bæredygtig udbygning af Glostrup Bymidte. Der er tale om en ny helhedsplan med Glostrup Kommune og PFA Ejendomme som bygherre, der skal sikre en sammenhængende bymidte med attraktive by- og parkrum samt god mobilitet.

Det trafikale knudepunkt omkring Glostrup Station skal moderniseres ud fra kommunens ønske om en bæredygtig udbygning og fortætning af bymidten, der omfatter Banegårdspladsen, Rådhusparken og området ved Christiansvej. 

Helhedsplanen omfatter blandt andet cirka 50.000 kvm etageejendom, gang- og cykelbroforbindelse samt en ny busterminal. Byggeriet skal forbinde tre byområder og skabe en attraktiv bykerne med plads til både bolig, erhverv, et grønt parkområde og sørge for gode forbindelser til banegårdsområdet.

For os er det afgørende, at planen trygt kan realiseres inden for den økonomiske ramme uden at gå på kompromis med kvalitet og bæredygtighed. Vores integrerede rådgivning gør det netop muligt at lave kvalitetsbyggeri, fordi vi i vores tværfaglige samarbejde har identificeret gode løsninger, som teknisk, æstetisk og funktionelt er realiserbart.

Nyhed - Norconsult køber stort arkitektfirma

Vi er glade for, at vi i dag kan offentliggøre, at Norconsult overtager Rubow Arkitekter.

Overtagelsen betyder, at 100 arkitekter bliver en del af Norconsult-familien, og dermed styrkes arkitektbenet i vores koncern. Vi tror på at et tættere samarbejde mellem ingeniører og arkitekter i fremtiden er nøglen til at imødekomme de stadig mere komplekse krav, der stilles til byggeriet. I særdeleshed når det drejer sig om bæredygtighed.

Vi ser frem til at styrket samspil mellem vores ingeniører og arkitekter, der nu er ligeligt repræsenteret i koncernen og knyttet endnu tættere sammen.

Vi søger gode og dygtige kollegaer, er du en af dem?

Norconsult Arkitektur er i rivende udvikling. Vi har mange store projekter i pipelinen og vi løser opgaver for bl.a. PFA Ejendomme, AP Pension, OK Fonden, Dades, Domea, fsb, FA09, KAB, KFI m.fl.

Nyhed - Ny visionsplan for Herlev Kommune

I tæt samarbejde med vores byplanlæggere i Norconsult By og Sted, udvikler vi pt. en helt ny helhedsplan for omdannelse af et tidligere industriområde til et nyt, bæredygtigt og dynamisk bolig og erhvervsområde.

Bæredygtighed

Bæredygtighed hos Norconsult: den lille store forskel

Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed er vores fælles ansvar og en integreret del af vores tværfaglige arbejdsmetode. Vi arbejder derfor altid med bæredygtige, langtidsholdbare løsninger, som de kommende generationer får glæde af.

Samarbejdende rådgivning

Vi har samlet arkitekter og ingeniører i et stærkt fagligt team og kan tilbyde samarbejdende rådgivning i alle faser af byggeprocessen. Vi ser arkitektur og ingeniørkunst som to sider af samme sag, og finder inspiration i de muligheder, den tværfaglige tilgang bringer til bordet.

Loading