Vi er en tværfaglig arkitektur- og rådgivningsvirksomhed født ud af integreret design.

Vi er en tværfaglig arkitektur- og rådgivningsvirksomhed født ud af integreret design.

Norconsult Arkitektur er en af Danmarks førende virksomheder inden for tværfaglig arkitekturrådgivning. Vi hjælper vores bygherrer med at skabe helhedsorienterede byggerier med fokus på både anvendelse, æstetik og bæredygtighed. Vi vil være de bedste i samspillet mellem arkitekter og ingeniører – en faglig tradition som vores ”sammenbragte familie” har tilfælles.

Vores mere end 70 arkitekter kommer fra forskellige regioner af Danmark og er bundet sammen af det faglige fundament. Vi kalder det samarbejdende rådgivning, fordi vi gennemfører sammenhængende projekter, hvor den kreative arkitektur smelter sammen med tårnhøje ingeniørkundskaber.

Vi forener det bedste fra begge verdener, så byggerier af høj arkitektonisk kvalitet ser dagens lys – og altid med stor respekt for bygherrens budget.

Det gode samarbejde er en dyd for os. Vi udfordrer og bringer idéer frem i udviklingen af en arkitektur, der skaber værdi på flere planer. Vi skaber arkitektur i øjenhøjde.

Vi sætter en ære i det langtidsholdbare projekt, og vores specialer favner bredt. Vi arbejder i offentligt, alment og privat regi og skaber fysiske rammer for både boliger, butikker, arbejdspladser, byrum, læringsmiljøer, helhedsplaner og meget mere.  

Vi er selvstændige og agile

Norconsult Arkitektur var tidligere fire selvstændige virksomheder; Skovhus Arkitekter, KAAI, KHS Arkitekter og Norconsult. Afdelingerne har stadigvæk stor autonomi og hver deres unikke styrker, som fortsat opererer decentralt, effektivt og agilt. Vi nyder godt af hinandens forskelligheder, videndeler på tværs og indgår i samarbejder, når det giver mening for projektet. Selvom afdelingerne har hver deres særlige historik, deler de en fælles arv baseret på dyder som iværksætterånd, forretningsforståelse og et nært forhold til bygherren.

Vi forener bundlinje og æstetik

I Norconsult Arkitektur står vi ved, at både bundlinjen og det æstetiske betyder meget for os. Vi har sans for købmandskab, og det er vores overbevisning, at det bedste byggeri er det, der bliver stående i mange år – og ikke nødvendigvis det, der stikker mest ud. Som arkitekter har vi frirum til alt det kreative, fordi der er styr på ingeniør-processerne, og det vi tegner, bliver ikke bare på blokken. Det bliver ført ud i livet.

Vi udfører vores projekter effektivt og betragter os selv som arkitekter, der både kan tegne de store streger og tænke totaløkonomisk. Nogle gange i form af et tværfagligt samarbejde internt i organisationen, andre gange i kendte konstellationer med eksterne samarbejdspartnere. Vi lader projektet styre og er således altid markedsorienterede i vores tilgang.

Hos Norconsult samarbejder ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter om morgendagens bæredygtige løsninger.

Vi skaber morgendagens arkitektur

I Norconsult Arkitektur forbereder vi os til fremtiden. Vi er blandt Skandinaviens førende tværfaglige rådgivere, og vi vil være kendt for vores samarbejdende rådgivning.

Vi tror på, at vi med vores helhedsorienterede ydelser og samarbejdende rådgivning vil sætte et betydeligt aftryk på morgendagens arkitektur og samfund.

Loading