Renovering og nybyg af almene boliger er blandt vores spidskompetencer. I mere end 20 år har vi arbejdet for almene boligorganisationer i hele Danmark. Med alt fra mindre renoveringsopgaver til helhedsplaner.

”Mit hjem er min borg” hed det før i tiden, og sådan er det fortsat. Boligen spiller en meget vigtig rolle i vores hverdag, og det forsøger vi altid at leve op til med kvalitetsbevidste og bæredygtige løsninger, hvad enten vi taler om det store etagebyggeri til mange mennesker eller om det enkelte familiehus i skoven.

Vi skaber med de bedste betingelser for et godt arbejdsmiljø rammerne om den sunde arbejdsplads: akustik og indeklima samtænkes med fleksible rumligheder og funktionalitet. Virksomhedens identitet læses også i karakteren af dens tilholdssted.

Godt design styrker kundeoplevelsen. Et indkøbscenter skal skræddersyes, så det passer til de specifikke detailbehov. Mange års erfaring indenfor denne specialiserede gren af byggeriet gør, at vi kan navigere gennem endog meget store og komplekse projekter.

Kulturliv og oplevelsestilbud som f.eks. museer, besøgscentre og kulturhuse spiller en central rolle i udvikling af vores byer og landdistrikter. De skaber liv og identitet, og derfor er brugerinddragelse med henblik på lokal forankring ofte en vigtig ingrediens i projektudviklingen.

Landskabsarkitektur skal skabe inspirerende, grønne rammer for det gode liv. Vi designer mangfoldige og fleksible rammer for ophold, fællesskab og aktiviteter.

Undervisningslokaler skal være fleksible, multianvendelige, tage udgangspunkt i fremtidens teknologi – og ikke mindst skal de gå hånd i hånd med skolens pædagogiske strategier. Hvordan ved vi det? Fordi vi altid spørger dem, der bruger lokalerne. Sammen former vi fremtiden.

Hvad enten du bygger en daginstitution eller et plejehjem er det altafgørende, at de fysiske rammer understøtter mental og fysisk trivsel. Sammenhængskraft er nøgleordet i de bygninger, der både er hjem, væresteder og arbejdspladser.

Med store tanker kan man nå langt. Vi kobler bygningsfysiske og boligsociale vurderinger sammen med et bystrategisk helhedssyn for at skabe praktisk gennemførlige og økonomisk realistiske helhedsplaner. I virkeligheden handler det hele om at skabe glæde, når hverdagen flytter ind. Det er vores arbejdsfelt og hjerteblod: de gode rammer for vores liv.

Velfungerende omgivelser kræver viden om, hvordan mennesker opfører sig, bevæger sig, kommunikerer og har brug for at udtrykke sig i de rum, der skal indrettes. Målet er jo, at mennesker skal trives i de fysiske rammer. Vi skal kunne lide at være der. Indretningen skal give mening.

Loading