Norconsult Arkitektur er en af Danmarks førende virksomheder inden for tværfaglig arkitekturrådgivning. Vi hjælper vores bygherrer med skabe helhedsorienterede byggerier med fokus på både anvendelse, æstetik og bæredygtighed. Vi vil være de bedste i samspillet mellem arkitekter og ingeniører – en faglig tradition som vores ”sammenbragte familie” har tilfælles.

Vores mere end 70 arkitekter kommer fra forskellige regioner af Danmark og er bundet sammen af det faglige fundament. Vi kalder det samarbejdende rådgivning, fordi vi gennemfører sammenhængende projekter, hvor den kreative arkitektur smelter sammen med tårnhøje ingeniørkundskaber. Vi forener det bedste fra begge verdener, så byggerier af høj arkitektonisk kvalitet ser dagens lys – og altid med stor respekt for bygherrens budget.

Vi har ekspertisen til seriøs varetagelse af bygherres interesser hele vejen fra projektudvikling til ibrugtagning af det færdige byggeri. Vores arkitektfaglighed og totalrådgivererfaring sikrer bygherren de rigtige løsninger, både teknisk, æstetisk og funktionelt.

Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed er vores fælles ansvar og en integreret del af vores tværfaglige arbejdsmetode. Vi arbejder derfor altid med bæredygtige, langtidsholdbare løsninger, som de kommende generationer får glæde af.

En flig af en idé kan med omhyggelig bearbejdning transformeres til en fantastisk mulighed. Vi opsøger heldet. Og griber gerne chancen. Vores erfaringsgrundlag sætter os samtidig i stand til at levere en løbende økonomisk vurdering af samtlige udviklingstiltag, så realiseringen af ønsker og behov til stadighed har bund i virkeligheden.

En kompetent byggeledelse sikrer et godt flow i udførelsen og bidrager til en velfungerende byggeplads med et godt arbejdsmiljø. Det er en fordel for alle implicerede og kommer projektet til gode i form af øget kvalitet og en troværdig tidsplan. Skarp økonomistyring og fokus på byggeledelsen skaber merværdi for bygherren.

Ethvert byggeprojekt er unikt, og kræver en proces, der passer præcis til projektets indhold. De involverede mennesker er de vigtigste aktører, og skal være med til at skabe arkitekturen.

Digitale bygningsmodeller som omdrejningspunkt for alle byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter, når det giver mening. Vores styrker i BIM-projektering giver bygherrer og brugere mulighed for at opleve projekterne indefra fra de første faser. Og det giver os som rådgivere mulighed for at anskueliggøre en af vores spidskompetencer: høje arkitektfaglige ambitioner kombineret med kontant realisme.

Renoveringer der overholder budgettet, kræver et grundigt registreringsarbejde og omhu i projektering og byggestyring. Det er noget af det, vi er eksperter i hos Norconsult. Renoveringsprojekter er – foruden de tekniske udfordringer, ofte præget af en tæt kontakt med interessenterne. Vi tager brugerdialogen alvorligt og møder alle i øjenhøjde. 

Alle muligheder er åbne. Det forpligter! Nybyggeri handler om at balancere mellem arkitektoniske ambitioner, bæredygtige løsninger og bindinger i økonomi, plangrundlag mv. Vi arbejder med integreret rådgivning, hvor alle fagligheder inddrages tidligt i processen. På den måde får vi skabt moderne bygninger, hvor der både er taget hånd om arkitektur, energi og teknik.

Loading