white background for slider
Betalbare, Bæredygtige Boliger, er PFAs nye bæredygtige og fleksible byggesystem.
Systemet er baseret på gennemprøvede, standardiserede elementer organiseret i et facadegrid.
Boligerne kan sammensættes på forskellige måder, så bebyggelsesplanen tilpasses de lokale forhold på grunden fra sag til sag.
Byggesystemet er tilrettelagt, så det ud fra få standardiserede elementer er muligt at opføre vidt forskellige bebyggelsesplaner og facadeudtryk.
Grundens potentiale udnyttes fuldt ud samtidig med, at der skabes attraktive levende bebyggelser i samspil med den omgivende by.
Der arbejdes i 2, 3 og 4 værelses planløsninger, samt løsninger som er tilpasset PFAs seniorboligstandard.
To projekteksempler hvor byggesystemet er benyttet.
 

Betalbare, Bæredygtige Boliger

Betalbare, Bæredygtige Boliger er PFAs nye bæredygtige og fleksible byggesystem.

Byggesystemet er tilrettelagt, så det ud fra få stan­dardiserede elementer er muligt at opføre boligbe­byggelser med vidt forskellige bebyggelsesplaner og facadeudtryk, som let kan tilpasses de lokale forhold. Konceptet giver desuden mulighed for etablering af butikker og liberalt erhverv i stueetagen. Byggesystemet sikrer herved, at grundens potentiale kan udnyttes fuldt ud samtidig med, at der skabes attraktive levende bebyggelser i samspil med den omgivende by.

Der har ved udarbejdelsen af konceptet været fokus på at skabe gode trygge bebyggelser, som kan tilgodese forskellige beboeres behov. Konceptet omfatter et varieret boligudbud, hvilket erfaringsmæssigt giver det bedste grundlag for gode boligsociale forhold og et godt naboskab.

Byggesystemet giver desuden mulighed for at etablere seniorboliger, opgangsfællesskaber, fælleslokaler mv., hvilket ligeledes bidrager til variation og fællesskab.

Byggesystemet er baseret på energieffektive og miljøvenlige løsninger, som kan certificeres til DGNB-guld.

  • Projekttype: Koncept
  • Bygherre: PFA
  • Status: Under opførelse
  • Kontakt: Mads H. Lund
Relaterede projekter:
Loading