white background for slider
Orienten - almene boliger i det nye Århusgadekvarter. (Visualisering af Dorte Mandrup)
Bebyggelsen ligger i Nordhavnen i København.
Nordhavnen er en bydel i København, som over de sidste år er blevet omdannet fra industriområde til boligområde.
I samarbejde med Domea, By og Havn og Københavns kommune har man opført dette unike almene byggeri, midt i dyrere ejerboliger.
Bebyggelsen består af to karréer.
Karrérne er komponeret af flere volumener med varierende højder og facadeudtryk.
Man finder en serie af udendørs opholdsrum på forskellige skalaniveauer, fra det offentlige til det halvprivate.
Projektet omfatter 98 almene familieboliger, 9 ungdomsboliger, to opgangsfællesskaber med i alt 24 boliger.
Materialitet - Natur skiffer, stål og facadetegl.
(Visualisering af Dorte Mandrup)
 

Orienten

Orienten følger som bebyggelse Strukturplanen for Nordhavn med ambition om at skabe en tæt, mangfoldig og levende by, der understøtter mødet mellem mennesker, og hvor der er porøsitet i zonen mellem offentligt og privat.

Bebyggelsens to karréer er komponeret af flere volumener med varierende højder og facadeudtryk, og er udformet med en serie af udendørs opholdsrum på forskellige skalaniveauer, fra det offentlige til det halvprivate, hvor man kan være synlig uden at føle sig eksponeret. Langs Århusgade bidrager butikker og cafeer i stueplan til at skabe et levende byliv.

De almene boliger varierer i størrelse og typer, og adgangsvejene er en kombination af opgange og altangange i varierende niveauer. Tagterrasserne tilbyder fælles opholdsarealer i varierende niveauer med lys og udsigt over by og havn. Projektet omfatter 98 almene familieboliger, 9 ungdomsboliger, to opgangsfællesskaber med i alt 24 boliger iht. Lov om social service.

Orienten er et lavenergibyggeri. Bæredygtighed samt miljø- og energimæssige hensyn har været væsentlige parametre under Orientens tilblivelse. Byggeriets udformning tillader et stort lysindfald i dagtimerne, hvilket mindsker behovet for brug af kunstig belysning og giver et godt indeklima. Samtidig er der monteret udvendig solafskærmning til at minimere overophedning om sommer. Derudover udnyttes tagfladerne til at sikre bæredygtige løsninger i form af solcelleanlæg, som mindsker bygningens elforbrug. Alle tagflader, der ikke er benyttet til ophold, er udført som grønne tage, der aflaster afløbssystemet betydeligt, minimerer opvarmning i det urban byrum og understøtter natur og fugleliv.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Totalentreprise
  • Bygherre: Boligselskabet Domea København v/Domea, By & Havn I/S, Københavns Kommune (SOF og BUF)
  • Areal: 13.900 kvm.
  • Samarbejdspartnere: Dorte Mandrup, Dines Jørgensen & Co, BOGL
  • Lokalitet: København Ø
  • Status: Afleveret
  • Kontakt: Morten Rønne Nielsen
Relaterede projekter:
Loading