white background for slider
Mjølnerparken - Fra udsat bebyggelse til mangfoldig bydel.
Projektet er beliggende på Nørrebro i København.
Området er mest kendt som et belastet område med tunge sociale problemer, planen er at løfte det og gøre det mere attraktivt.
Byudvikling på Ydre Nørrebro giver Mjølnerparken en særdeles attraktiv beliggenhed mellem to nye parker og med Metro og S-tog lige ved døren.
Eksisterende bebyggelse er afskåret fra den omkringliggende by, og at det offentlige gadenet mangler.
De fire gårdmiljøer lukkes med infill-bygninger, så der skabes private trygge gårdrum og der etableres nye offentlige gader mellem karreerne.
Det eksisterende saddeltag nedtages og genbruges i anden sammenhæng.
Der opføres en række nye boligtyper, som suppleret med de eksisterende boliger kan danne grundlag for en mere varieret beboersammensætning.
Materialer og farver som benyttes, matcher områdets og Købehavns generelt farvedæmpede og ensartede palette.
Mjølnerparken opleves i dag som et meget ensartet byområde. Med nyt facadeprincip tilføreres bebyggelsen en tiltrængt variation i udtrykket.
Med nye vertikale byhuse, skabes der arkitektonisk sammenhæng mellem den eksisterende bygningsbase og de nye tagboliger.
Bebyggelsens skala tilpasses til den omgivende by, og der skabes forudsætninger for, at trygheden i området kan forbedres.
Der etableres en handelsgade, som sammen med daginstitution og kvarterhus vil give udefrakommende naturlig anledning til at færdes i området.
De lukkede grønne gårde, skaber grundlag for en tættere tilknytning til egen karré og bliver et sted hvor man trygt kan sende børnene ned at lege.
 

Mjølnerparken & Hothers Plads

Mjølnerparken har gennem en årrække været landskendt som et belastet område med tunge sociale problemer og bandekriminalitet. Beboere og naboer oplever området som utrygt, og det er svært at fastholde ressourcestærke beboere. Ser vi på Mjølnerparken i forhold til Ydre Nørrebro generelt, falder det i øjnene, at bebyggelsen er ude af skala med den omgivende by, og at det offentlige gadenet mangler. Som følge heraf er der ingen naturlig færdsel gennem bebyggelsen, der derfor lukker sig om sig selv, hvilket er et typisk træk i udsatte boligområder.

Byudvikling på Ydre Nørrebro giver Mjølnerparken en særdeles attraktiv beliggenhed mellem to nye parker og med Metro og S-tog lige ved døren. Udviklingen skaber gode forudsætninger for at den bygningsfysiske- og boligsociale helhedsplan kan løfte bebyggelsen, så Mjølnerparken fremover vil indgå som en attraktiv integreret del af Nørrebro.

Forbindelsen til Nørrebro styrkes med etablering af nye offentlige gader mellem karreerne og anlæg af en ny grøn cykelsti gennem området. Der etableres en handelsgade, som sammen med en daginstitution og det kommende kvarterhus vil give udefrakommende naturlig anledning til at færdes i området. Karreerne lukkes med infill, så der skabes private gårdrum, hvor børnene trygt kan lege. Hermed tilpasses bebyggelsens skala til den omgivende by, og der skabes forudsætninger for, at trygheden i området kan forbedres. Der opføres en række nye boligtyper, som suppleret med de eksisterende boliger kan danne grundlag for en mere varieret beboersammensætning, og dermed bedre de boligsociale forhold i området.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Bygherre: Bo-Vita
  • Areal: 51.500 kvm.
  • Samarrbejdspartner: MOE og BOGL
  • Lokalitet: Købehavn N - Danmark
  • Status: Under opførelse
  • Kontakt: Morten Rønne Nielsen
Relaterede projekter:
Loading