white background for slider
Enebærhaven i Humlebæk - Helhedsplan og renovering
Projektet er beliggende i Humlebæk nord for København.
Humlebæk hører under Fredensborg kommune, der bor ca. 40.850 i kommunen.
Projektet er placeret centralt i Humlebæk, tæt på offentlig transport, grønne områder og havet.
Udgangspunktet var et slidt betonbyggeri, med relativt mange små lejligheder og en stor andel enlige beboere uden arbejde.
Facadetegning af bebyggelsen før renoveringen, et tungt mørkt byggeri, i primært beton.
Et byggeri med tydelige tegn på slid og materiel forældelse.
Facadetegning af bebyggelsen efter renoveringen, et noget lettere udtryk, med murværk i parterretagen og lys puds på etagerne.
Målet var at styrke afdelingens konkurrenceevne og at tiltrække flere ressourcestærke lejere ved hjælp af et generelt kvalitetsløft.
Materialitet efter renoveringen.
I forbindelse med renoveringen er der blevet bygget et nyt fælleshus, med fælleslokaler, vaskeri og gæstebolig.
 

Enebærhaven

Helhedsplanen for Enebærhaven var en af de første Landsbyggefonds-sager, hvor der blev søgt midler til en kombination af boligsociale og bygningsfysiske tiltag.

Bebyggelsen stod dengang som et slidt betonbyggeri med relativt mange små lejligheder og en stor andel af enlige beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var målet at styrke afdelingen og tiltrække flere ressourcestærke lejere ved hjælp af et generelt kvalitetsløft. Dette er i høj grad lykkedes. Vi nævner nogle af projektets fokusområder:

Tryghed: Et utrygt udemiljø omkring mørke og lukkede parterreetager omgivet af buske blev ændret til et levende og trygt miljø i zonen omkring bygningerne bl.a. med nye boliger i parterreetagen, bearbejdning af indgangene, nyt haveanlæg og langt bedre belysning.

Tilgængelighed og lejlighedssammenlægninger: Et antal små lejligheder blev slået sammen til større boliger med appel til familier. De nye lejligheder er indrettet efter gældende tilgængelighedskrav.

Facaderenovering: De nedslidte betonfacader blev renoveret med murværk i parterreetagen og isolering og puds på etagerne – samt med nye vinduer. Hele bebyggelsen blev pcb-saneret.

Indvendigt: Fuldstændig renovering i form af nye vægge, gulve, baderum, køkkener og tekniske installationer.

Fælleshus: Det nye fælleshus med beboerlokaler og fællesvaskeri står som bebyggelsens nye samlingspunkt. Det er udført med solcelleanlæg, grønt tag og genbrug af regnvand til vaskeriet.

  • Projekttype: Renovering / Nybyggeri
  • Enterpriseform: Hovedentreprise
  • Bygherre: Humlebæk boligselvskab v. Domea
  • Areal: 15.060 kvm.
  • Samarbejdspartnere: Wissenberg A/S og BOGL
  • Lokalitet: Humlebæk - Danmark
  • Status: Afleveret
  • Kontakt: Morten Rønne Nielsen
Relaterede projekter:
Loading