Kronehaverne

AP Pension opfører et blandet byggeri i Ørestaden, hvor tanken om 25% almennyttige boliger forenes med privat udlejningsbyggeri. AP Pension står derfor som delegeret bygherre for de almennyttige boliger og opfører samtidig en ny nøglefærdig daginstitution til Københavns Kommune med 12 børnegrupper. Langs promenaden etableres erhvervslokaler med caféer og kiosk. Byggeriet skal stå færdigt i slutningen af 2021. 174 boliger er svanemærkede boliger, og 48 boliger opføres som lavenergi-2020-boliger.

Bygherrerådgivning
I forbindelse med kontraktindgåelse i totalentreprise har Norconsult udfyldt rollen som bygherrerådgiver og varetaget AP Pensions og fsb’s projektmæssige og økonomiske interesser. Vi har deltaget i projekteringsmøder, stået for granskning af projektmaterialet og løbende haft dialog med bygherre om afgørende spørgsmål ifm. fremdrift og kvalitetssikring af både proces og projekt. I forbindelse med byggeriets gennemførelse er det vores rolle at føre bygherretilsyn samt økonomistyring.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Bygherre: AP Pension og FSB
  • Areal: 21.000 kvm.
  • Lokalitet: København S - Danmark
  • Status: Under opførelse
  • Kontakt: Hans Henrik Linde
white background for slider
Kronehaverne - Bygherrerådgivning (Visualisering af Cobe for AP Pension)
Projektet er beliggende på Amager, nærmere betegnet Ørestad i København.
Området er kendt som en ny bydel i en rivende udvikling, tæt på byen, offentlig transport og grønne områder.
Byggeriet har en central placering i Ørestad og er et af de første byggerier man møder når man kommer fra indre by.
Norconsult Arkitekter er bygherrerådgiver på projektet for AP Pension og fsb, Cobe er arkitekt og 5E er totalentreprenør.
 
Relaterede projekter:
Loading