white background for slider
Altanhuset på Vallensbæk Stationstorv - Butik og 40 nye boliger på 60-120 kvm.
Projektet er beliggende i Valensbæk.
Vallensbæk er en forstadskommune til København og har et indbyggertal på godt 17.000.
På denne attraktive grund ved Vallensbæk station var ønsket at skabe en varieret og spændende bebyggelse af høj funktionel arkitektonisk kvalitet.
Visionen med Altanhuset var at dobbeltprogrammere boliger og dagligvarebutik, for at give byliv henover døgnet.
Bebyggelsen er opført som en længebygning langs med Vallensbæk Torvevej og bebyggelsen er med til at skabe et solrigt hjørne pa Stationsforpladsen.
Bygningen fremstår i en nutidig arkitektur i harmoni med centeret nord for S-banen. Facaden fremstår i hvid beton, stål og glas som ”svæver” over teglbasen.
Teglbasen udgør en dagligvarebutik og etagerne henover denne består af etageboliger.
Altanerne er det formmæssigt bærende udtryk. De har varierende dybder samt udvendige træskure som tilsammen danner et fint, varieret og rytmisk facade udtryk.
Bygningens materialer understreger det skulpturelle udtryk: Lette lodrette trælameller beklæder klimaskærmen og skurene på altanerne.
Hvid beton skaber de fint horisontale linjer i sydfacaden. Samme betonfacade materialet går igen på de tre øvrige facader, her med felter af træ lameller.
 

Altanhuset - Vallensbæk

Altanhuset blev til igennem en længere proces med borgermøder og lokalplanudvikling.
Visionen var at udvikle en bebyggelse med butik og boliger på Vallensbæk Stationstorv – en bebyggelse, der samtidig understøttede udviklingen i området.

Løsningen var at dobbeltprogrammere en bygning med boliger og dagligvarebutik for at give byliv henover døgnet. Butikken i stueetagen danner base for en 5-etagers bygning med 40 lejligheder, alle med store, vestvendte altaner.

Bebyggelsen er opført som en længebygning langs med Vallensbæk Torvevej og er med til at skabe et solrigt hjørne pa Stationsforpladsen samt skærme for trafikstøj fra Vallensbæk Torvevej.

Bygningen fremstår i en nutidig arkitektur i harmoni med centret nord for S-banen. Altanerne er det formmæssigt bærende udtryk. De har varierende dybder samt udvendige træskure som tilsammen danner et varieret og rytmisk facadeudtryk.

Bygningens materialer understreger det skulpturelle udtryk: lette lodrette trælameller beklæder klimaskærmen og skurene på altanerne, og hvid beton skaber horisontale linjer i sydfacaden.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Totalentreprise
  • Bygherre: NREP
  • Areal: 5.500 kvm.
  • Samarbejdspartnere: Arne Elkjær Ingeniører
  • Lokalitet: Vallensbæk - Danmark
  • Status: Afleveret
  • Kontakt: Rasmus S. Sørensen
Relaterede projekter:
Loading