white background for slider
Dalgasgade 6 - Omdannelse af industrigrund til en attraktiv boligbebyggelse.
Projektet er beliggende ved Silkeborg i Midtjylland.
I det vestlige Silkeborg opføres dette akitektonisk flotte byggeri.
Grunde hvorpå der bygges, er en tidligere industrigrund.
Visionen er en boligbebyggelse som sikrer en bymæssig karakter. Samtidig skabes et arkitektonisk løft i området omkring Dalgasgade.
Centralt på grunden placeres boligerne i to volumener. Fri- og opholdsarealer placeres primært mod syd foran bebyggelsen samt ind mellem de to..
Parkerings- og manøvrearealer er placeret perifert i området ved de to vejadgange, henholdsvis i områdets østlige del og i områdets vestlige del.
Facaden opbygges af skærmtegl i en flot nuanceret rød farve som referer til danske gamle tegl dog i en moderne fortolkning.
Altaner opføres med en perforeret stålplade lakeret med cortenfarve så facadernes materialer fremstår i samme farveskala, som øvrige facadematerialer.
 

Dalgasgade 6 - Silkeborg

Omdannelse af en tidligere industrigrund husende et DSB garageanlæg til en attraktiv boligbebyggelse med bymæssig karakter, der samtidig bidrager til et løft af området.

Centralt på grunden placeres boligerne i to volumener. Fri- og opholdsarealer til boligbebyggelsen placeres primært foran bebyggelsen og forgrener sig herfra ind mellem husene. Denne planstruktur skaber imødekommende smutveje og mellemrum, der bidrager med lys og luft og inviterer til uformelle møder og ophold. Området er herudover disponeret, så parkerings- og manøvrearealer er placeret perifert i området Overgangen fra parkeringspladserne til boligernes indgangsetager sker via et fliseareal i et detaljeret mønster.

Boligbebyggelsen skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer ligesom de enkelte boligenheder følger hinanden i et fast mønster og med sammensatte ligesidede saddeltage, som giver fornemmelsen af en rytmisk struktur.

Facaden opbygges af skærmtegl i en nuanceret rød farve, der referer til gamle danske tegl dog i en moderne fortolkning. Husene skal fremstå skarpskårne og derfor vælges flade tagsten eller alternativt en flot rød vingetagsten, der matcher facadematerialet.

Altaner opføres med en perforeret stålplade lakeret med cortenfarve, så facadernes materialer fremstår i samme farveskala som øvrige facadematerialer, og det samlede udtryk bliver roligt og homogent.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Totalentreprise
  • Areal: 1.732 kvm.
  • Lokalitet: Silkeborg - Danmark
  • Status: Under projektering
  • Kontakt: Rasmus S. Sørensen
Relaterede projekter:
Loading