white background for slider
Ved Mølledammen - Boliger for seniorer i naturskønneomgivelser.
Projektet er beliggende i Kongens Lyngby.
Kgs. Lyngby har godt 56.000 indbyggere og er en moderne og mangfoldig handelsby.
Projektet er beliggende i et område med et smukt og enestående landskab med nærhed til store naturværdier.
Ifm. revitaliseringen af området, nedrives de gamle og nedsklidte erhvervs -og industribygninger
- og områdets rekreative egenskaber styrkes
Nye, stærke koblinger til byen skaber nem adgang til -og samhørighed med, den øvrige by.
Bygningen placeres som bindeled mellem ankomst og de grønne arealer.
- den tilpasses i højden til de øvrige bygninger i området.
Nedtrapning i enderne, kobler bygning og byrum.
- og en central passage sikrer forbindelse på tværs.
Bygningsdetaljering og rumlig variation giver et dynamisk udtryk.
Byggeriet indeholder 56 seniorboliger med tilhørende fælleshus og rekreative udearealer.
Inspiration, materialer og biodiversitet.
 

Ved Mølledammen

DADES ønsker at tilbyde gode boligmuligheder for mennesker i deres tredje alder. Det nye byggeri i Kongens Lyngby består af 56 boliger, der med en organisk form og lav etagehøjde naturligt tilpasser sig det omkringliggende landskab, og hvor kontakten med vand, træer og natur er i fokus.

Grøn tilgang
Med sin beliggenhed tæt på Mølledam og i kanten af det grønne bælte, der omkranser byen, har vi bygget på områdets og naturens præmisser. Vi har integreret det grønne element ved at lade naturen sive ind imellem og ”ovenpå” seniorboligerne i form af grønne taghaver med mosser og prydgræsser. 

Natur-taget har mange iboende kvaliteter blandt andet er det regnvandsforsinkende i kraft af væksternes evne til at optage vandet på vej ned af taget. Omkring husene gentages disse kvaliteter ved at buske, planter og træer i samspil vil give en naturlig aflastning til afvandingen.

  • Projekttype: Konkurrenceprojekt
  • Bygherre: DADES
  • Areal: 3.800 kvm.
  • Lokalitet: Lyngby - Danmark
  • Status: Under opførelse
  • Kontakt: Mads H. Lund
Relaterede projekter:
Loading