white background for slider
Kronprisensgade - 11 etageboliger centreret omkring et fælles gårdrum og alle med udsigt til Odense Å.
Projektet er beliggende i den eventyrlige storby Odense.
Danmarks tredjestørste by, Odense, har byudvikling i fokus. I flere af byens områder opføres projektbyggerier af både større og mindre karakter.
Bebyggelsen på Kronprinsensgade har en attraktiv beliggenhed ved Odense Å, en Å der står som et stærkt motiv for byen.
Grundens nærmeste kontekst defineres af åen og Eventyrhaven mod nord, Albanigade mod øst samt Kronprinsensgade mod syd.
Kronprinsensgade er kendetegnet ved den lille og nære skala, og som en overgang mellem de grønne arealer og en klassisk bystruktur.
Syd for vejen markeres det intime gadeforløb af en lav karréstruktur og mod Nord ligger fritliggende villabebyggelse i det grønne.
Områdets grønne karakter er udgangspunktet for projektets ide: ud af ådalens grønne bund vokser bygningen op i en komposition af volumener i forskellige højder.
Byggeriet tilpasses den nærmeste kontekst, så laveste punkt er mod parken og villabebyggelsen, mens højeste punkt spiller op mod den store skala langs Albanigade.
Niveauspringene markeres med vertikale skift så bygningen opleves som en klynge af mindre massiver.
Huset disponeres med 4 etager, og dertil lægges kælder til parkering nederst og atelier/penthouse øverst.
Alle bygningens vandrette flader begrønnes så der opnås sammenhæng med omgivelserne og behagelige opholdsterrasser for lejlighederne.
Parkarealerne udføres under størst mulig hensyntagen til eksisterende beplantning.
Forarealerne mellem bygning og byrum udføres i en komposition af permabel belægning, grønne bede, samt klynger af træer, med afsæt i gadebilledet.
 

Kronprinsensgade - Odense

Kronprinsensgade er kendetegnet ved den lille og nære skala, og som en overgang mellem grønne arealer og en klassisk bystruktur. Områdets grønne karakter er udgangspunktet for konceptet: ud af ådalens grønne bund vokser bygningen op i en komposition af volumener i forskellige højder.

Huset disponeres med 4 etager, og dertil lægges kælder til parkering nederst og atelier/penthouse øverst. For at skabe et tydeligt skift mellem det offentlige rum og boligernes privatsfære hæves stue­plan. Alle bygningens vandrette flader begrønnes, så der opnås sammenhæng med omgivelserne og etableres behagelige opholdsterrasser for lejlighederne. Overgangen mellem det grønne parkareal og gårdrum­met over p-kælderen formidles med en terrassehave.

Hvor parkarealerne udføres under størst mulig hensyntagen til eksisterende beplantning, så udføres for-arealerne mellem bygning og byrum i en komposition af permeabel belægning, grønne bede, samt klynger af træer, med afsæt i gadebilledet på Kronprinsensgade.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Totalentreprise
  • Bygherre: NJ Gruppen
  • Areal: 2.236 kvm.
  • Samarbejdspartnere: Ingeniør´ne
  • Lokalitet: Odense - Danmark
  • Status: Afleveret
  • Kontakt: Rasmus S. Sørensen
Relaterede projekter:
Loading