white background for slider
Lindholm Søpark - 44 Familieboliger ved Lindholm kridtgrav.
Projektet er beliggende i Danmarks fjerdestørste by Aalborg.
Aalborg udgør en af de danske byer, hvor projektbyggerier blomstrer op i høj grad.
Lindholm Søpark ligger midt i Lindholm Kridtgrav omgivet af stejle terrænformationer og skrænter, som et levn fra graveaktiviteten i det gamle Aalborg.
Det arkitektoniske udtryk er enkelt, aflæseligt, humant i sin skala. proportioneret og modeleret med afsæt i gode, fleksible og interessante boliger.
Bygningskroppene er placeret på en måde, således at de opleves som et dynamisk kontrastskabende hele.
Referencer / landskab, landskabsrum og ankomstarealer.
Ankomsten til boligerne sker fra en eksisterende vej. Fra parkeringspladsen træder man ind på en natursti som leder op til boligerne.
Ankomsten har fået en helt særlig differentieret facadebearbejdning og opmærksomhed, som giver fornemmelsen af “at komme hjem”.
Grønne naturrum som står i forlængelse til det omkringliggende landskab, slanger sig naturligt op imellem bygningerne.
Naturrummet mellem boligenklaverne, afspejler den vilde og eksisterende natur i området.
Et haverum som kontrast til naturrummet, skaber rammerne for de nære opholdsarealer imellem boligerne.
Der er tre haverum, som hver har forskellige ting at byde på, f.eks. grillplads, plantebede, siddenicher og plads til småbørnsleg.
En nyetableret promenade samt søbad forlænger det eksisterende stiforløb.
Bølgen er en videreførelse af det lineære promenadeforløb fra vest, den er med til at skabe rammerne for fremtidige aktiviteter på søen.
Referencer / bygningernes materialitet.
 

Lindholm Søpark

Lindholm Søpark ligger midt i Lindholm Kridtgrav omgivet af stejle terrænformationer og skrænter. Her står nu 44 almene boliger i de skønneste og stadig bynære omgivelser.

Boligerne er opført som tre punkthuse med varierende form og højde og hver deres karakteristika og særlige kvaliteter. De er blevet navngivet: Havehusene, Terrassehusene og Højhusene.

Udviklet som henholdsvis 3 og 4-værelses enheder kan de sættes sammen på en måde, hvor de indgår naturligt i de forskellige måder at ankomme til boligen. Alle har gode altaner eller terrasser og udsigt over søen. De er disponeret på en måde, hvor der skabes størst mulig indretningsmæssig fleksibilitet - så de både kan fungere som familiebolig og som delelejlighed for f.eks. studerende.

Med variation i udearealer, adgangsforhold og indretningsplaner er det muligt at skabe en fornuftig ramme for den enkelte beboer.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Fagentreprise
  • Bygherre: Sundby – Hvorup Boligselskab
  • Boliger: 44
  • Samarbejdspartnere: Orbicon, Rosseel’s Tegnestue & Labland
  • Lokalitet: Aalborg - Danmark
  • Status: Afleveret
  • Kontakt: Joachim Morell
Relaterede projekter:
Loading