white background for slider
Skogslindens børnehave - 6 stuer
Vargbergets børnehave - 8 stuer
 

Børnehavekoncept i Haninge - Sverige

Koncept børnehaver i Haninge
Haninge kommune i Sverige har ansat Norconsult som arkitekter til at udvikle en ny serie koncept børnehaver, der skal placeres på forskellige grunde rundt omkring i kommunen (13 når alle står Færdig). Børnehaverne skal fremstå med egen identitet, være genkendelige, miljøvenlige og være en positiv tilføjelse til byggeriet.

Rationel og præcis konstruktion, der kan gentages med forskellige entreprenører har været udgangspunktet. Ud over fordelen ved præfabrikerede elementer med kort monteringstid, har målet været at vise hvordan et materiale som er stemplet som at være hård og brutal kan opleves mere blød og smuk.

Vi ville også vise, hvordan beton i en facade kan kombineres med andre materialer, såsom mursten og derved ændre udtryk fuldstændigt.

Koncept børnehaverne, der skal bygges i et stort antal uden at man oplever dem som værende ens, selvom om de i det store hele er det, skal de fremstå unikke. 

Rammerne for børnehaverne er en kombination af to byggesystemer med to forskellige arkitektoniske udtryk. Den tunge centervolume, hvor grænsen mellem ude og inde går, består af præfabrikerede elementer i facaden og huldæk samt en lang betonhjertevæg.

Centervolumen møder de to luftige og transparente volumener på bygningens gavle og omslutter udendørs studie / udendørs soveområde og trapperum. Dette er udført i limtræskonstruktion beklædt med perforeret plader.

Udendørs studiet vil med sin beskyttende skal af perforeret stålplade være en ekstra plads til kreative aktiviteter. Et uopvarmet rum, der følger årstiderne. Gennemsigtighed opleves som stort indefra men lukket udefra. Om aftenen vil trappeopgangen og studiet dog være oplyst, og kan derved også kunne ses udefra.

 

Vargbergets børnehave
De præfabrikerede elementer giver et tydeligt grafisk udtryk, hvor størrelsen af ​​elementerne udfylder en vigtig og tydelig funktion i den grafiske komposition, som et overordnet mønster i helheden. Elementerne er bundet sammen med et finere maskemønster i form af en relief i betonen, der fletter elementerne sammen til en helhed. Mønsteret er dannet af kvadrater i to størrelser og giver plads til alle vinduesstørrelser indesluttes i disse kvadrater.
Mønstret fortsætter ind i den perforerede stålplade, der omslutter bygningens udestue. Mønsteret forbinder den glatte beton med den perforerede stålplade og udtrykket bliver en pæn og velholdt kasse, en bygning, der lige så godt kunne opfattes som en kunsthal, som en børnehave.

 

Skogslindens børnehave
I børnehaven Skogslinden er de udvendige præfabrikerede elementer udskiftet med indstøbte tegl, hvor murstenens forskellige retning svarer til Vargbergets grafiske mønster i betonen. Den rødbrune mursten går tone i tone med den kobberfarvede stålplade. Det samme betonelement i samme funktion, men med et helt andet udtryk til følge.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Hovedentreprise
  • Bygherre: Tornberget Fastighetsförvaltnings AB, Haninge kommune
  • Areal: Vargberget 2.030 kvm ; Skoglindens 1.913 kvm
  • Samarbejdspartnere: Erlandssons Bygg AB
  • Lokalitet: Haninge - Sverige
  • Status: Afleveret
Relaterede projekter:
Loading