white background for slider
University College Nordjylland - 3200 kvm nybyg og 500 kvm renovering.
Projektet er beliggende i det sydlige Aalborg.
University College Nordjylland Teknologi og act2learn Teknologis bygningsfællesskab er blevet samlet i ét hus..
I forlængelse af en omfattende konkurrenceproces havde UCN valgt Norconsult Arkitektur som totalrådgiver for det nu færdige byggeri.
Visionen fra University College Nordjylland Teknologi var at danne et fagligt fællesskab med alle teknologiske uddannelser placeret i samme hus.
Der var behov for en tilbygning på 3.200 kvm, og Norconsult Arkitektur blev i forlængelse af en omfattende konkurrenceproces med 11 konkurrenter udvalgt til opgaven.
Det nye fremadrettede bygningsfællesskab skal være grundlaget for skabelsen af et unikt fagligt og socialt studie- og udviklingsmiljø for såvel studerende som ansatte.
Bygningerne er opført med stor respekt for det eksisterende byggeri. Ved at bruge den samme udformning kan arkitekturen markere sammenlægningen og dannelsen.
Ønsket fra UCN var at de nye bygninger skulle være funktionelle og fleksible, hvor man kan bruge hver eneste kvadratmeter.
Der er skabt plads til både det traditionelle undervisningslokale, det fleksible og innovative læringsrum, samt det åbne, uformelle ’plug and studie.
Rummene skal i kraft af deres materialitet og udformning bidrage til oplevelsen af at studere i et fremtidsorienteret miljø, som inspirerer og medvirker til fordybelse.
Der er også mulighed for at trække undervisningen og studiemiljøet udendørs. De landskabelige bearbejdninger er blevet gennemført i samarbejde med ENG arkitekter.
 

University College Nordjylland

Visionen fra University College Nordjylland Teknologi er at danne et fagligt fællesskab med alle teknologiske uddannelser samlet under et tag, hvor de studerende møder hinanden på tværs af årgange og uddannelser.

De nye bygninger er opført i dialog med det eksisterende byggeri og styrker sammenhængskraften i området. De er udformet med fokus på funktionalitet og fleksibilitet ud fra et ønske om arealoptimering. Der er således skabt plads til både det traditionelle undervisningslokale, det fleksible og innovative læringsrum, som udfordrer de studerende med en anderledes undervisningsform og det åbne, uformelle ’plug and study’. Rummene bidrager i kraft af deres materialitet og udformning til oplevelsen af at studere i et fremtidsorienteret og inspirerende læringsmiljø.

Der er også mulighed for at trække undervisningen og studiemiljøet udendørs. De landskabelige bearbejdninger er blevet gennemført i samarbejde med ENG arkitekter.

  • Projekttype: Renovering / Nybyggeri
  • Enterpriseform: Fagentreprise
  • Bygherre: University College Nordjylland
  • Areal: 5.600 kvm.
  • Samarbejdspartnere: ENG arkitekter
  • Lokalitet: Aalborg - Danmark
  • Status: Afleveret
  • Kontakt: Joachim Morell
Relaterede projekter:
Loading