white background for slider
 

Centrum for Idræt og Kultur

CIK - Center for idræt og kultur i Knivsta Sverige er en kombination af lokaler til både idræt og kultur i samme anlæg som skaber betingelser for møder mellem mange forskellige mennesker og interesser. CIK er Knivstas største til dato byggeprojekt og et centralt og attraktivt nyt mødested for alle indbyggere i kommunen. CIK er bygget som et passivhus.

Knivstas vision er et aktivt foreningsliv, folkesundhed, livsglæde, bomiljø, energi og miljø samt fritid og kultur. Et vigtigt skridt i at realisere visionen var kommunens beslutning om at bygge et center for sport og kultur, med arbejdsnavnet CIK. I juni 2020 blev sidste etape afsluttet.

Anlægget består af to store idrætshaller, kampsportslokale, scenekunstlokale, skøjtebane, kontor, mødelokale samt fælles kommunikationsarealer og restaurant.

Tre store volumener deler aktiviteterne med fælles styret geometri, hvor den bueformede form af den ydre skal, møder væggene i rette vinkler. Midtervolumen med scenekunstlokale, der med dimensioner for grøn sceneklassificering giver midtervolumen
mulighed for at blive set på afstand. En lang bygning, samt høj for et træhus at være.

Tværfagligt samarbejde
Norconsult har været involveret i flere af vores discipliner i projektet. Vores planarkitekter har udviklet detaljeplanen for anlægget, hvor indikationer for huset ift
jernbanen var vigtig at tage hensyn til ud fra et risikoperspektiv. Vores hus- og landskabsarkitekter har arbejdet med det overordnede design, både indvendigt og udvendigt.

Der er taget hånd om grundens niveauforskel på 4 meter, i såvel bygningen som i omkringliggende planlægning. Hele bygningen er designet til at imødekomme alle brugeres tilgængelighedsbehov. Et særligt eksempel på dette er omklædningsrummene, hvor du som bruger har flere muligheder at vælge imellem, uanset handicap eller specifikke krav.

Udformningen af ​​anlæggets scenekunstlokale er gennemført i et vellykket samarbejde mellem vores arkitekter, akustikere og scenetekniske konsulenter. Her har arkitekterne tegnede det fysiske rum, mens akustikerne har sikret et godt lydmiljø og de scenetekniske konsulenter udstyret med teknisk udstyr tilpasset alle former for scenekunst - musik, teater, dans, taler og konferencer. Scenekunstlokalet har kapacitet til store eksterne stykker fra f.eks. Rigsteateret men aktiviteterne i lokalet kommer hovedsageligt fra Kulturskole og lokale foreninger.

Vores måde at arbejde tværfagligt på, skaber et helhedssyn. Bygherren Knivsta kommune og Norconsult har haft en afsluttende dialog om, hvad miljøet betyder for et anlæg som dette, for selve huset men også for kommunen som helhed.

Passivhus, materialer og teknologi
Center for sport og kultur er bygget efter internationalt passivhus-standard, hvilket betyder, at byggeriet bliver meget energieffektiv. Materialevalgene foretages ud fra, hvor egenskaberne kommer bedst til sin ret. Trærammer i limtræ og krydslimet træ suppleres med beton og stål efter behov. Alle materialer vidner om dets naturlige egenskaber og udfører generelt flere funktioner samtidigt. To kunstopgaver er også blevet integreret i byggematerialerne, i form af et cementmosaikgulv og en akustisk trævæg.

Systemer til luftkvalitet i de forskellige dele af anlægget er integreret med systemer til genvinding af varme fra drift af skøjtebane og scenekunstlokale. Skøjtebanen bliver nok verdens første passivhus certificerede skøjtehal.

Projektet er udvalgt til den 24. landskamp passivhuskonferencen i Berlin 2020 og er inviteret til Det Svenske Instituts eksportinvestering Woodlife Sweden, som blev lanceret i Malmø i april 2021.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Strategisk Partnerskab
  • Bygherre: Kommunfastigheter i Knivsta AB
  • Areal: 15.300 kvm
  • Lokalitet: Knivsta - Sverige
  • Status: Afleveret
Relaterede projekter:
Loading