white background for slider
Søndre Ringvej - Omdannelse af erhvervsområde til boligområde med tilhørende parkeringshus.
Projektet er beliggende i Brøndby, syd for København.
Brøndby er en forstad til København med godt 36.000 indbyggere.
Byggeriet opføres i det gamle Kirkebjerg Erhvervspark område. Industri området blev etableret helt tilbage i 1940erne.
Projektet Søndre Ringvej omdanner en del af Kirkebjerg Erhvervspark til etageboliger af høj arkitektonisk kvalitet.
Bebyggelsen består af en karrébebyggelse i forskellige røde mursten, så det fremstår som en homogen helhed.
Et ”strøg” til gående trafik gennembryder karren og skaber forbindelse til de omkringliggende områder. Her er offentlig adgang.
Et anderledes grønt opholdsrum i gården, hvor børn og barnlige sjæle har mulighed for at komme i højden – et grønt landskab mellem lege og stisystemer.
Bebyggelsen nedtrappes ind mod de fælles friarealer, hvilket skal være med til at understrege de grønne arealers mere åbne karakter mellem bebyggelserne.
Facaderne varierer for hver 30 – 40 meter via skift i teglsten. Højden på bebyggelsen trapper med mindst 1 etage ved skiftene.
Vinduesrammer er mørke, ligesom den ene type altanbeklædning.
 

Søndre Ringvej Brøndby

I samarbejde med CASA A/S og Brøndby Kommune har Norconsult Arkitektur udviklet det gamle industriområde Kirkebjerg til en ny bydel med et grønt og attraktivt boligområde som omdrejningspunkt. Byggeriet rummer flere forskellige boligtyper, men fælles for dem alle er optimering af dagslys og adgang til grønne arealer på enten terræn eller tagterrasse.

Bebyggelsen består af en karrébebyggelse i forskellige røde mursten. Et ”strøg” til gående trafik gennembryder karréen og skaber forbindelse til de omkringliggende områder. Det indre gårdmiljø er et grønt rekreativt område med fælles opholdsarealer og zoner til leg eller bevægelse. For at skabe gode rekreative oplevelser og variation er også taget på de to store cykelskure samt storskraldsskuret udnyttet til opholdsareal. Skurene anlægges med skrå facade til terræn som beklædes med trædesten og beplantning. Et anderledes grønt opholdsrum i gården, hvor børn og barnlige sjæle har mulighed for at komme i højden. En ekstra gevinst ved de grønne tage er det skønne kig beboerne får fra deres bolig ned i gården – et grønt landskab mellem lege og stisystemer.

Mod vest placeres et parkeringshus med tagterrasse samt rækkehuse. Parkeringshuset virker som en støjskærm mod trafikstøj. P-husets facader får beplantning såsom vedbend, som klatrer op ad lodrette stållameller monteret í et varieret mønster på p-husets åbne betonfacade. Det skaber en dynamisk facade, og med tiden vil p-huset fremstå som en frodig boks mellem de røde teglstensfacader, der udgør etageboligerne.

  • Projekttype: Nybyggeri
  • Enterpriseform: Totalentreprise
  • Bygherre: CASA / Keystone
  • Areal: 21.333 kvm.
  • Samarbejdspartnere: NIRAS, Landskabsarkitekt - Birgitte Henningsen
  • Lokalitet: Brøndby - Danmark
  • Status: Afleveret
  • Kontakt: Rasmus S. Sørensen
Relaterede projekter:
Loading